Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av naturstensplattor
Generation 
Anläggning 23

DCG.12Beläggning av naturstensplattor

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Naturstensplattor ska uppfylla ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta eventuellt behov av distanser, markförankringar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fogbruk:

    (till fogplattor) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan fogplattor

  • fogsprång:

    (vid markbeläggning) nivåskillnad vid fog för beläggningar av gatsten, plattor och dylikt, se figur

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan