Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av storgatsten med gräsfog
Generation 
Anläggning 23

DCG.113Beläggning av storgatsten med gräsfog

AMA

Vid sådd ska gräsfrön täckas med ett tunt lager ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av sten, bearbetning
  • fogbredd och fogmaterial.

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • växtjord:

    jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan