Anläggning 23
|
AMA RA
Beläggning av gatsten
Generation 
Anläggning 23

DCG.11Beläggning av gatsten

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Gatsten ska uppfylla angivna krav och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta klyvningsförmågan hos olika stensorter.

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

Till toppen av sidan