Anläggning 23
|
AMA RA
ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D
Generation 
Anläggning 23

DCFÖVERBYGGNADSLAGER FÖR BRO, BRYGGA, KAJ, TUNNEL O D

AMA

I anslutning till övergångskonstruktion ska åtgärder vidtas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om gummielementen ska skyddas med blöt sand.

Krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltbeläggning:

  beläggning bestående av en blandning av bitumen och stenmaterial

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bindlager:

  lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • tolerans:

  tillåten avvikelse från angivet värde

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan