Anläggning 23
|
RA
Obundna överbyggnadslager på bro
Generation 
Anläggning 23

DCF.71Obundna överbyggnadslager på bro

RA

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan