Anläggning 23
|
AMA RA
Slitlager av akrylat på bro
Generation 
Anläggning 23

DCF.41Slitlager av akrylat på bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Akrylat ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser beläggning av akrylat, på tätskikt av akrylat, på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ballast:

    kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan