Anläggning 23
|
AMA RA
Cementbundet slitlager på bro
Generation 
Anläggning 23

DCF.31Cementbundet slitlager på bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att hög andel ballast av fraktionerna 16–20 mm ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ballast:

    kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan