Anläggning 23
|
AMA RA
Bind- och slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål
Generation 
Anläggning 23

DCF.2212Bind- och slitlager av gjutasfalt på brobaneplatta av stål

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ingående bitumen till bind- och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Torkning av tätskikt av epoxi

Ange hur torkning ska utföras, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan