Anläggning 23
|
AMA RA
Bindlager av gjutasfalt på brobaneplatta av betong
Generation 
Anläggning 23

DCF.22111Bindlager av gjutasfalt på brobaneplatta av betong

AMA

Kombinerat skydds- och bindlager ska utföras med 50 mm ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange dräneringskanaler i bindlager under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan