Anläggning 23
|
AMA RA
Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro
Generation 
Anläggning 23

DCF.221Bind- och slitlager av gjutasfalt på bro

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Gjutasfalt ska vara ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • beläggningstyp:

  konstruktionstyp hos beläggning Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm. Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

 • bindemedel:

  (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • chipsten:

  stenmaterial av ensartad storlek avsett för invältning i asfaltbeläggning

 • kantbalk:

  (vid brobyggnad) balk som i sidled avgränsar en brobaneplatta och samtidigt bland annat utgör infästningselement för räcke

 • största stenstorlek:

  maskvidden hos den sikt genom vilken 98 viktprocent av materialet passerar (d98)

Till toppen av sidan