Anläggning 23
|
RA
Bind- och slitlager av asfaltbetong på brygga, kaj o d
Generation 
Anläggning 23

DCF.212Bind- och slitlager av asfaltbetong på brygga, kaj o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av asfaltbetong
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindemedel:

    (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan