Anläggning 23
|
AMA RA
Bindlager av asfaltbetong på brobaneplatta av betong
Generation 
Anläggning 23

DCF.21111Bindlager av asfaltbetong på brobaneplatta av betong

AMA

Angiven tjocklek för bindlager är exklusive justeringar på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan