Anläggning 23
|
AMA
Bitumenbundet bind- och slitlager på bro, brygga, kaj, tunnel o d
Generation 
Anläggning 23

DCF.2Bitumenbundet bind- och slitlager på bro, brygga, kaj, tunnel o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ingående material och levererad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumenbundet lager:

    lager bestående av stenmaterial och bituminöst bindemedel

Till toppen av sidan