Anläggning 23
|
AMA RA
Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d
Generation 
Anläggning 23

DCF.1Bitumenbundet skyddslager på tätskikt för bro, brygga, kaj, tunnel, kammare o d

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ingående material och levererad ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange tätskikt under aktuell kod och rubrik under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindlager:

    lager som används för att reducera sprickbildning och ge ett jämnare underlag för nästa beläggningslager

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan