Anläggning 23
|
AMA RA
CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D
Generation 
Anläggning 23

DCECEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D

Begreppsbestämningar

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan