Anläggning 23
|
AMA RA
Sammanhållningsfog, längsgående fog
Generation 
Anläggning 23

DCE.211Sammanhållningsfog, längsgående fog

AMA

Begreppsbestämningar

  • sammanhållningsfog:

    längsgående fog vars funktion är att styra sprickbildning Sammanhållningsfog förses med förankringsstänger.

Till toppen av sidan