Anläggning 23
|
AMA RA
Slitlager av cementbetong för väg
Generation 
Anläggning 23

DCE.121Slitlager av cementbetong för väg

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betong

Ballast

Ballastmaterialet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Betong

Ballast

Ange för slitlager ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • arbetsfog:

  fog som utförs mellan olika gjutetapper och vid opåräknade arbetsuppehåll

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • ÅDT:

  förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

 • överbyggnad:

  (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan