Anläggning 23
|
AMA
FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D
Generation 
Anläggning 23

DCDFÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Vid regn ska arbetet avbrytas och får ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • pågrus:

    stenmaterial till ytbehandling av vägar eller dylikt genom klistring av sten med bituminöst bindemedel

  • vägmarkering:

    indelas i längsgående markering – heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående.

Till toppen av sidan