Anläggning 23
|
AMA RA
Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DCC.3Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bitumenbundna lagers ytor

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bitumenbundna lagers ytor

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • vägmarkering:

  indelas i längsgående markering – heldragna och intermittenta linjer i vägbanans eller körbanans mitt och kant tvärgående markering – till exempel markering av övergångsställe, farthinder, cykelöverfart, stopplinje, väjningslinje övrig markering – vägmarkeringar som inte är längs- eller tvärgående.

Till toppen av sidan