Anläggning 23
|
AMA RA
Stabilisering kategori A med remixing
Generation 
Anläggning 23

DCC.173Stabilisering kategori A med remixing

AMA

Den befintliga beläggningen och del av bärlagret återvinns ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kalkylvärde 8 kg/m2 (vid fräsdjup ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindemedel:

    (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

  • makadam:

    krossat bergmaterial med kornfraktion mellan 2 och 63 mm Vanligen förekommande fraktioner: 4–8 mm, 8–12 mm, 8–16 mm, 12–16 mm, 16–27 mm, 16–31,5 mm och 31,5–63 mm.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan