Anläggning 23
|
AMA RA
Stabilisering kategori A med bitumenemulsion
Generation 
Anläggning 23

DCC.172Stabilisering kategori A med bitumenemulsion

AMA

Efter infräsning av befintlig beläggning ska terrassen ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange kalkylvärde 10 kg/m2 (vid fräsdjup ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bindemedel:

    (betong) beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan