Anläggning 23
|
RA
Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med remixing plus
Generation 
Anläggning 23

DCC.1641Slitlager kategori A av tät asfaltbetong utfört med remixing plus

Begreppsbestämningar

  • beläggningstyp:

    konstruktionstyp hos beläggning Beläggningstypen anger till exempel en grov bestämning av stenmaterialets kornstorleksfördelningskurva och halten bindemedel. Vanligen ger typbenämningen också besked om lagrets täthet och dess största nominella stenstorlek, till exempel ABT 16, tät asfaltbetong med största nominella stenstorlek 16 mm. Tjocklek uttrycks antingen omräknad till mängd, i kg/m2 eller i mm, till exempel 100 ABT 16, respektive 40 mm ABT 16.

Till toppen av sidan