Anläggning 23
|
AMA RA
Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DCC.1Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bitumenbundna lagers ytor

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bitumenbundna lagers ytor

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ÅDT:

    förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan