Anläggning 23
|
AMA RA
OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
Generation 
Anläggning 23

DCBOBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Utförande över fyllning med lättklinker

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Kategori A, B och C

I detta avsnitt indelas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • terrass:

    underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan