Anläggning 23
|
AMA RA
Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DCB.71Infrästa obundna överbyggnadslager för väg, plan o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • fräsdjup
  • om fräsning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

  • riktvärde:

    värde för storhet (nivå, tvärfall eller dylikt) som ska eftersträvas

Till toppen av sidan