Anläggning 23
|
AMA RA
Slitlager av bark, träspån o d
Generation 
Anläggning 23

DCB.482Slitlager av bark, träspån o d

AMA

Kornstorlek på träspån avsett som stötdämpande underlag ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av bark eller träspån ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

Till toppen av sidan