Anläggning 23
|
AMA RA
Slitlager av stenmjöl
Generation 
Anläggning 23

DCB.42Slitlager av stenmjöl

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Slitlagrets kornkurva får inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

På ytor som utsätts för stort slitage, till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • optimal vattenkvot:

  vattenkvot för vilken en jord erhåller maximal torrdensitet vid laboratoriepackning (TNC 59)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • stenmjöl:

  krossat bergmaterial, fraktionsgränser 0 och 8 mm Vanligen förekommande fraktioner: 0–2 mm, 0–4 mm och 0–8 mm.

Till toppen av sidan