Anläggning 23
|
RA
Slitlager av grus för lekytor m m
Generation 
Anläggning 23

DCB.413Slitlager av grus för lekytor m m

RA

Beakta SS-EN 1176-1 vid användning av grus som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

Till toppen av sidan