Anläggning 23
|
AMA RA
Slitlager av grus kategori B och C
Generation 
Anläggning 23

DCB.412Slitlager av grus kategori B och C

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Slitlagrets kornkurva får inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • slitlagrets nivå
 • om material i färdigt lager ska provas ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • optimal vattenkvot:

  vattenkvot för vilken en jord erhåller maximal torrdensitet vid laboratoriepackning (TNC 59)

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan