Anläggning 23
|
AMA
Slitlager av grus kategori A
Generation 
Anläggning 23

DCB.411Slitlager av grus kategori A

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Slitlagrets kornkurva får inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • optimal vattenkvot:

    vattenkvot för vilken en jord erhåller maximal torrdensitet vid laboratoriepackning (TNC 59)

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan