Anläggning 23
|
AMA RA
Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager
Generation 
Anläggning 23

DCB.323Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Obundet bärlager ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jämnhetstolerans:

    största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan