Anläggning 23
|
AMA
Obundet bärlager kategori A till belagda ytor
Generation 
Anläggning 23

DCB.311Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ÅDT:

    förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan