Anläggning 23
|
AMA RA
Förstärkningslager över termisk isolering med isolerskivor
Generation 
Anläggning 23

DCB.25Förstärkningslager över termisk isolering med isolerskivor

AMA

Förstärkningslager ska utföras med material av samma typ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • största stenstorlek:

    maskvidden hos den sikt genom vilken 98 viktprocent av materialet passerar (d98)

Till toppen av sidan