Anläggning 23
|
AMA RA
Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager
Generation 
Anläggning 23

DCB.232Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om material i färdigt lager ska provas och vilka krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan