Anläggning 23
|
AMA RA
Undre förstärkningslager kategori A
Generation 
Anläggning 23

DCB.11Undre förstärkningslager kategori A

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Känslighet för frosthalka

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Krav på bärighet

Ange om krav på bärighet ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

  • ÅDT:

    förkortning för årsdygnstrafik Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett vägavsnitt. ÅDT anges i sorten fordon per dygn och kan avse bland annat totala trafikflödet i vägens båda riktningar (ÅDTt), trafikflödet i ett körfält (ÅDTk), trafikflödet per körfält multiplicerat med justeringsfaktorer (ÅDTk,just) samt trafikflödet av tunga fordon i ett körfält (ÅDTk,tung).

Till toppen av sidan