Anläggning 23
|
AMA RA MER
Termoisolerande lager av block för rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

DBG.1123Termoisolerande lager av block för rörledning i mark

AMA

Isolering ska utföras med block av cellplast av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange för småskaligt fjärrvärmesystem

  • typ av media ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan