Anläggning 23
|
AMA RA MER
Lådformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

DBG.11213Lådformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark

AMA

RA

Ange

  • mått som i figur AMA DBG.11213/1 har markerats med b, t ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan