Anläggning 23
|
AMA RA MER
Hästskoformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

DBG.11212Hästskoformad termisk isolering med skivor för rörledning i mark

AMA

Termisk isolering ska utföras enligt figur AMA DBG.11212/1.

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange mått som i figur AMA DBG.11212/1 har markerats med b, t ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan