Anläggning 23
|
AMA RA
Termoisolerande lager av skivor eller block för rörledning och trumma i mark
Generation 
Anläggning 23

DBG.112Termoisolerande lager av skivor eller block för rörledning och trumma i mark

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Cellplast av expanderad polystyren ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange rör och trumma under PBB.

UTFÖRANDEKRAV

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan