Anläggning 23
|
AMA RA
Termoisolerande lager av skivor för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

DBG.111Termoisolerande lager av skivor för väg, plan o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Termoisolerande lager vid jordmaterial ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Isoleringens värmemotstånd är kvoten mellan isoleringens ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • bergterrass:

  terrass bestående av fast berg eller sprängsten

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • terrass:

  underlag för överbyggnad, kan utgöras av befintlig mark eller fyllning

Till toppen av sidan