Anläggning 23
|
AMA
Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast för väg, ledning, bro m m
Generation 
Anläggning 23

DBG.11Termoisolerande lager av skivor eller block av cellplast för väg, ledning, bro m m

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Lager av skivor

Hållfastheten ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • extruderad polystyren:

    styrenplast som har formats genom pressning genom ett munstycke

Till toppen av sidan