Anläggning 23
|
RA
Tätande lager av lergeomembran
Generation 
Anläggning 23

DBB.52Tätande lager av lergeomembran

Begreppsbestämningar

  • lergeomembran:

    förtillverkat (centimetertjockt) sammanhängande skikt av svällbenägen lera omgivet av geotextil på över- och undersida Används som tätskikt.

Till toppen av sidan