Anläggning 23
|
AMA RA
Tätande lager av geosyntet
Generation 
Anläggning 23

DBB.5Tätande lager av geosyntet

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätande lager ska vara deklarerade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

 • typ och kvalitet på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

 • jämnhetstolerans:

  största tillåtna avvikelse mätt från till exempel en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan