Anläggning 23
|
AMA RA
Armerande lager av geosyntet
Generation 
Anläggning 23

DBB.4Armerande lager av geosyntet

AMA

Entreprenadteknisk specifikation ska upprättas enligt kapitel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

NorGeoSpec 2012 innehåller provning och krav kopplade till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bygghandling:

  handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

 • geonät:

  plan, polymerisk struktur bestående av ett regelbundet öppet nätverk av odelade sammankopplade dragelement, som kan vara länkade genom extrudering, bindning eller sammanflätning, vars öppningar är större än beståndsdelarna (SS-EN ISO 10318-1)

 • geosyntet:

  generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • kontrollobjekt:

  (vid vägbyggnad) objekt – till exempel lageryta, vägsträcka – med definierad geografisk utsträckning för vilket kravuppfyllelse ska avgöras, vanligtvis med hjälp av statistisk acceptanskontroll

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan