Anläggning 23
|
AMA RA
Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning
Generation 
Anläggning 23

DBB.3123Materialskiljande lager av geotextil kring dränerande fyllning

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Geotextil ska uppfylla kraven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Ange nivå för geotextil eller hur geotextil ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • kringfyllning:

  (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • ledningsgrav:

  se figur

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan