Anläggning 23
|
AMA RA
Materialskiljande lager av geotextil på ledningsbädd i jord
Generation 
Anläggning 23

DBB.31214Materialskiljande lager av geotextil på ledningsbädd i jord

RA

Ange om geotextil ska avslutas på en för projektet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • materialskiljande lager:

    lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

Till toppen av sidan