Anläggning 23
|
RA
Materialskiljande lager av geotextil under förstärkning av ledningsbädd m m
Generation 
Anläggning 23

DBB.31211Materialskiljande lager av geotextil under förstärkning av ledningsbädd m m

Begreppsbestämningar

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • materialskiljande lager:

  lager av jord, geotextil eller annat material som förhindrar att två intilliggande jordlager med olika kornstorlek blandar sig med varandra

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan