Anläggning 23
|
AMA
Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m
Generation 
Anläggning 23

DBB.312Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m

Begreppsbestämningar

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • friktionsjord:

  jord vars skjuvhållfasthet till övervägande del beror på friktion mellan partiklarna (TNC 95) Sand är exempel på friktionsjord.

 • geotextil:

  plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

 • grus:

  grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • sprängsten:

  bergmaterial oberoende av storlek som har lossgjorts genom sprängning Vid schaktning är sprängstensmassor normalt hänförliga till jordschaktning.

Till toppen av sidan