Anläggning 23
|
AMA RA
Materialskiljande lager av geosyntet
Generation 
Anläggning 23

DBB.3Materialskiljande lager av geosyntet

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Geosyntet ska vara utförd av ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geosyntet:

    generell term som beskriver en produkt, minst en vars komponenter innehåller syntetiska eller naturliga polymerer, i form av ett skikt, ett band eller en tredimensionell struktur, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

  • kornstorlek:

    storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan