Anläggning 23
|
AMA RA
MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
Generation 
Anläggning 23

DMARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

AMA

För verifiering av överensstämmande med krav på produkter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik eventuella krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • deponering:

    bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan